Servicii rapide, pentru orice proiect

Rezolvăm cu promptitudine măsurători topografice, servicii de cadastru, topografie inginerească, cu ajutorul instrumentelor de ultimă generație.

Măsurători topografice

Ridicări topografice necesare întocmirii diverselor tipuri de proiecte - construcţiile civile, industriale, infrastructură și altele.

Topografia este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor și a calculelor pentru porțiuni restrânse din suprafața Pământului și cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a acestora în plan orizontal, în scopul întocmirii de hărți și planuri. Cu ajutorul acesteia se realizează descrierea amănunțită a unui loc sub raportul așezării, configurației etc. și se observă modul în care sunt dispuse în spațiu elementele unui ansamblu.

Echipa noastră realizează următoarele servicii topografice:

 • Planuri de situație în vederea obținerii: PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanism;
 • Expertize topografice judiciare sau extrajudiciare;
 • Întocmire planuri analogice (hârtie) și digitale (formate :dwg, dxf, .pdf etc.);
 • Întocmirea modelului analogic și digital 3D, incluzând cote și curbe de nivel;
 • Plan de situație pentru platforme industriale;
 • Ridicări topografice pentru proiecte de parcuri eoliene și fotovoltaice;
 • Măsurători topografice privind studiile arheologice;
 • Planuri de situație proiecte infrastructură;
 • Ridicări topografice de medie și mare precizie;
 • Nivelment de mică și mare precizie;
 • Ridicări topografice necesare executării proiectelor pentru lucrările de investiții publice și private;
 • Ridicări topografice pentru proiecte de infrastructură, rețele edilitare;
 • Planuri și schițe pentru cadastru general, imobiliar-edilitar și de specialitate;
 • Trasări limite de proprietate în conformitate cu coordonatele avizate;
 • Trasări pentru construcții (axe, contur construcție, cota zero etc);
 • Transmiterea cotelor în groapa de fundare;
 • Întocmirea releveelor construcțiilor;
 • Întocmirea planurilor topografice, de situație, cotate, la scarã si detalierea specifică;
 • Trasare rețele de infrastructură și edilitare;
 • Calculule volumetrice excavații, săpături, exploatări;
 • Întocmirea profilelor longitudinale și transversale ale căilor de comunicație;
 • Poziționare imobile în Google Earth;
 • Asistență tehnicã pe șantiere, la orice nivel de dificultate și precizii;
 • Realizarea Rețelei Topografice pentru Construcții, bornări, compensări, verificări;
 • Verificãri ale poziției în plan a imobilelor, verticalitãtii construcției și a respectării planurilor de trasare etc;
 • Urmărirea comportării în timp a construcțiilor și amenajãrilor tehnice, edilitare, rețele în timpul construcției și după finalizarea acesteia.

Servicii de cadastru

Toate tipurile de documentații cadastrale, cadastru sistematic, cadastru verde, cadastru edilitar.

Cadastrul furnizează date reale despre imobile (poziție, mărime, folosință, proprietar), fiind un sistem unitar și obligatoriu de evidență și inventariere a bunurilor imobile.

Noi efectuăm următoarele servicii de cadastru:

 • Cadastru, intabulare pentru cadastru garsoniere, cadastru apartamente 2, 3, 4 camere, cadastru apartament 5+ camere;
 • Aviz tehnic pentru obținere aviz număr poștal;
 • Documentații cadastru, intabulări pentru case și vile;
 • Documentații tehnice privind cadastrul și intabularea pentru terenuri intravilane, terenuri extravilane;
 • Cadastrul și intabularea construcțiilor noi în Cartea Funciară;
 • Documentații tehnice privind actualizări sau rectificări, modificarea limitei de proprietate și/sau modificarea suprafeței imobilului;
 • Dezmembrări de blocuri pe apartamente, boxe, garaje și părți comune indivize;
 • Documentații pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în intravilan și extravilan;
 • Relevee construcții civile și industriale.

Topografie inginerească

Măsurători de înaltă precizie executate pentru proiectarea, execuția și monitorizarea construcțiilor, trasări parcele.

Topografia inginerească cuprinde măsurătorile care sunt executate pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Problemele de bază ale topografiei inginereşti sunt:

Studii tehnico-topografice care constau în realizarea reţelei topografice de sprijin şi obţinerea documentaţiei necesare proiectării obiectivelor inginereşti.

Proiectarea topo-inginerească cuprinde:

 • Realizarea la scări mari a documentaţiei topografice necesare proiectării obiectivelor inginereşti;
 • Pregătirea topografică pentru aplicarea în teren a proiectului: proiectarea reţelei de trasare, alegerea metodelor de trasare, alegerea aparatelor folosite la trasare, calculul elementelor trasării;
 • Soluţionarea problemelor de sistematizare orizontală şi verticală (calculul suprafeţelor şi volumelor);
 • Trasarea pe teren a proiectului: materializarea reţelei topografice de trasare, trasarea axelor şi a punctelor principale ale construcţiei, trasarea în detaliu (fundaţie, zidărie, puncte de contur etc.);
 • Trasarea pentru montajul echipamentelor topografice;
 • Observaţii topografice care au ca scop urmărirea comportării în timp a lucrării (deplasări, deformaţii, tasări).

Hărți și GIS

Sisteme informaționale geografie - GIS, utilizate pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite spațial.

Cartografia este știința metodelor și procedeelor de întocmire a hărților și a planurilor topografice, iar cartografia digitală este procesul prin care o colecție de date este compilată și formatată într-o imagine virtuală. Funcția principală a acestei tehnologii este de a produce hărți care să ofere reprezentări precise ale unei anumite zone, detaliind arterele majore de circulație și alte puncte de interes. Tehnologia permite de asemenea calcularea distanțelor de la un loc la altul și implicit analiza a cât mai multor parametri integrați.

Avem toată experiența cartografică necesară pentru a putea să transpunem într-o hartă absolut orice, răspunzând astfel tuturor necesităților voastre.

 • Hărţi tematice (modul de folosire al terenului);
 • Hărţi turistice (centre istorice, areale protejate, obiective turistice);
 • Hărţi ale transportului (rute autobuz, metrou);
 • Hărţi şi planuri ale localităţilor şi judeţelor;
 • Hărţi ale evoluţiei istorice;
 • Hărţi ale spaţiilor verzi, pistelor de biciclete, drumurilor sau alte obiective de interes;
 • Hărţi ale poluării, siguranţei cetăţenilor sau alte probleme actuale.

Cartografia digitală implică crearea și analizarea hărților prin utilizarea computerelor. Ca atare, Sistemele Informaționale Geografice (GIS) reprezintă un instrument integral pentru Cartografie.

GIS-ul (Sistem Informațional Geografic) este un sistem conceput pentru culegere, stocare, manipulare, analizare, gestionare și prezentare a datelor. Având rădăcinile în știința geografiei, GIS-ul integrează mai multe tipuri de date. Analizează locații spațiale și organizează straturi de informații în vizualizări utilizând hărți și scene 2D și 3D. GIS-ul dezvăluie o înțelegere mai aprofundată a datelor, cum ar fi modele, relații și situații, ajutând utilizatorii să ia cele mai bune decizii.

Un sistem GIS ne ajută la:

 • Decizii mai bune luate de oamenii guvernamentali;
 • Îmbunătățirea deciziilor cu ajutorul informațiilor stratificate;
 • Creșterea interesului cetățenilor/oamenilor datorită unui sistem bun;
 • Identificarea comunităților care sunt expuse unui risc sau a zonelor lipsite de infrastructură;
 • Identificarea problemelor in criminologie;
 • O mai bună gestionare a resurselor naturale;
 • O comunicare mai bună în situații de urgență;
 • Reducerea costurilor datorită unei decizii mai bune;
 • Găsirea diferitelor tipuri de tendințe în cadrul comunității;
 • Planificarea teritorială urbană și rurală;
 • Prelucrarea şi analiza imaginilor satelitare.

Aerofotogrametrie / uav

Reprezentare grafică și fotografică a unor porțiuni din suprafața terestră - imagini aeriene.

Aerofotogrametria este acoperirea fotografică aeriană efectuată în scopuri de cartografiere. Pornind de la termenul Photogrammetry, aceasta este o știință care permite efectuarea unor măsurători exacte folosind fotografii metrice, are scopul de a determina forma, dimensiunile și poziția obiectelor conținute într-o fotografie, prin măsurători efectuate pe aceasta.

Deși prezintă o serie de aplicații în cele mai diverse domenii și ramuri ale științei, cum ar fi topografia, geologia, astronomia, medicina, meteorologia și multe altele, are cea mai mare aplicație în cartografiere.

Acest lucru se realizează cu o aeronavă (dronă / UAV) dotată cu senzori specifici (RGB, NDVI, Thermal, Multispectral, printre altele) călătorește teritoriul fotografiind-o vertical, urmând câteva procese tehnice precum: unghiul maxim de schimbare 3º, suprapunerea frontală între fotografiile de 80% și suprapunerea laterală a 70%.

În concluzie, avantajele tehnologiei UAV în direcția cartografierii aeriene o reprezintă capacitatea de abordare a terenurilor greu sau deloc accesibile, rezoluția spațială, temporală și uneori chiar și radiometrică superioară tehnologiilor actuale. Cerințele ce pot fi îndeplinite de fotogrammetria clasică sunt cu ușurință abordate și de tehnologia UAV. Limitarea o reprezintă nu metoda de achiziție și prelucrare, ci altitudinea plafonului de zbor. Pe de altă parte, înălțimea scăzută, nepermisă aeronavelor clasice, introduce UAV în domeniul topografiei, prin precizia cu care preia imaginile și prin rezoluția acestora.

Regăsiți mai jos câteva din lucrările pe care le putem realiza:

 • DTM-uri generate automat sau bazate pe linii de restricție;
 • Cartarea regiunilor cu grad crescut de variabilitate (delta, luncile râurilor, zonele afectate de eroziune, transport şi acumulare) cu rezoluţie temporală ridicată;
 • Clădiri, monumente istorice, poduri și baraje, centrale hidro-energetice, centrale petroliere on&off shore, formațiuni muntoase, mediu înconjurător;
 • Ortofotoplanuri, mozaicuri;
 • Planuri de situație cu curbe de nivel;
 • Cartografierea rețelelor de înaltă și medie tensiune, parcurilor eoliene sau a căilor de comunicații (drumuri, poduri, cale ferată);
 • Modele 3D ale așezărilor urbane de dimensiuni reduse și a celor rurale;
 • Date suport pentru planificare teritorială;
 • Imagini aeriene oblice și imagini aeriene ortorectificate;
 • Cartare costieră și cartarea zonelor afectate de dezastre;
 • Studiul siturilor arheologice si al monumentelor de patrimoniu;
 • Inspectarea rețelelor de conducte și a rafinăriilor;
 • Monitorizare în agricultură, silvicultură și mediu.

Scanare 3D

Analiză detaliată și rapidă a unei zone/areal, construcții civile sau industriale.

Scanarea laser 3D este un instrument din ce în ce mai popular pentru colectarea unor cantități mari de date spațiale exacte într-o perioadă scurtă de timp. Acest lucru face ca scanerele laser să devină un echipament popular în cadrul firmelor de topografie, în care timpul pe șantier poate fi restricționat.

În esență, aceste scannere colectează milioane de măsurători de puncte individuale în câteva minute. Măsurătorile sunt apoi reprezentate grafic într-un singur sistem de coordonate XYZ pentru a forma un „nor de puncte” al suprafeței externe a obiectului. Prin adăugarea de date GPS, aceste puncte pot fi georeferențiate și transformate într-un sistem global de referință. Nivelele de date multiple colectate din puncte de vedere diferite pot fi combinate („înregistrate”) utilizând caracteristici comune pentru a crea un set de date 3D. De exemplu, o clădire ar putea fi scanată pentru a include toți pereții exteriori și apoi să fie înregistrată împreună pentru a include date de scanare din interiorul clădirii.

Datele 3D rezultate pot fi utilizate pentru vizualizare, modelare și planificare în 3D, de ex. BIM, schimbări geomorfologice și proiecte de arhitectură/patrimoniu. În plus, datele de tip point-cloud pot fi exploatate în scopul de a lua orice număr de măsurători fără a fi nevoie pentru a lua fizic fiecare măsurătoare la fața locului. Mai mult, datele point-cloud pot forma baza unui bogat set de date care conține mai mult decât informații pur spațiale (XYZ). De exemplu, intensitatea sau imaginile fotografice ar putea fi aplicate pentru a crea un nor colorat de puncte și datele vectoriale 3D pot fi depuse pentru a mapa țevi și cabluri.

Ai nevoie de un studiu topografic?

Realizăm totul de la A la Z. Executăm măsurători de precizie înaltă, analize tehnice detaliate și oferim soluții optime în rezolvarea cât mai eficientă și rapidă a lucrărilor tale.

Contactează-ne