Topografie Arad. Hărți, planuri topografice, documentații cadastrale, relevee construcții și consultanță tehnică.

Descoperă serviciile noastre
Realizăm măsurători precise și rapide pentru orice construcție în vederea înscrierii acesteia în extrasul de carte funciară.
Identificăm și trasăm exact parcele situate în intravilanul și extravilanul localităților și eliberarea unui proces verbal de trasare.
Întocmim planuri topografice detaliate ca suport al documentațiilor de autorizare a lucrărilor de construire avizate OCPI.
Oferim asistență tehnică de specialitate pe șantiere; monitorizarea comportării construcțiilor în timp, trasare axe construcții, reabilitare și construcții de drumuri etc.
Realizăm analize spațiale prin metode specifice GIS - analize de business, geomarketing, planificare urbană și hărți tematice.
Cartografiem din dronă și oferim imagini aeriene de monitorizare și inspecție (șantierelor, zonelor greu accesibile, construcțiilor speciale)
Află despre serviciile noastre

Ai nevoie de un studiu topografic?

Realizăm totul de la A la Z. Executăm măsurători de precizie înaltă, analize tehnice detaliate și oferim soluții optime în rezolvarea cât mai eficientă și rapidă a lucrărilor tale.

Contactează-ne