Oportunitatea atragerii fondurilor europene în județul Arad, provocare sau dificultate?

Fondurile europene reprezintă o șansă bună pentru fiecare comunitate din România să își dezvolte infrastructura edilitară, socială sau educațională. României îi sunt alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 [POR], aproximativ 8.5 miliarde de euro, din care 1.5 miliarde reprezintă contribuția României în cadrul acestui program.

Este responsabilitatea aleșilor locali din fiecare UAT, prin aparatul propriu de specialitate din cadrul primăriilor, de a încerca să acceseze fonduri europene, pentru obiective de investiție necesare în comunități.

Cum se pot accesa fonduri pentru obiectivele de investiții?

Este foarte simplu dacă există oamenii potriviți și dorința aleșilor locali de a se implica să aducă un plus comunității pe care o reprezintă. Primul pas este acela de a identifica necesitățile unei comunități, apoi se vor identifica programele de finanțare în cadrul cărora se pot încadra investițiile ce doresc a fi realizate. Mai departe este necesară depunerea unei cereri de finanțare, alături de documentele necesare pentru contractarea fondurilor privind o investiție. De menționat că fiecare program de finanțare, conține un Ghid al Solicitantului, unde sunt menționate toate documentele necesare pentru obținerea de fonduri pentru fiecare tip de investiție. Pentru elaborarea documentației necesare depunerii cererii de finanțare, Primăria trebuie să dispună de ceva fonduri proprii.

Documentația necesară va conține obligatoriu următoarele:

  • un studiu de fezabilitateSF, pentru situația când se construiește ceva de la „zero”, respectiv o documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție în cazul în care se vor solicita fonduri pentru reabilitarea sau modernizarea unui obiectiv deja existent.
  • un plan topografic avizat OCPI – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (faza SF sau DALI) pentru terenul/terenurile pe care se va realiza investiția, respectiv clarificarea situației juridice a terenului pe care se realizează investiția.
  • studiu geotehnic pentru obiectivele noi, respectiv expertiză tehnică și audit energetic pentru obiective existente ce se doresc a fi reabilitate.
  • avize necesare eliberate de autoritățile competente (ENEL, APM, DSP, gaz etc.) la faza SF/DALI.

Harta pe care o punem la dispoziție reprezintă situația proiectelor depuse în cadrul acestui program de finanțare, de fiecare UAT din județul Arad. Sunt reprezentate doar proiectele depuse, deoarece considerăm că în momentul în care o autoritate locală depune un proiect, se dă dovadă de inițiativă și se cheltuiesc ceva fonduri pentru a se realiza documentația necesară contractării de fonduri.

Analizând puțin harta ne dăm seamă că fruntașe sunt UAT Arad și Consiliul Județean Arad care sunt de departe autoritățile cu cele mai multe proiecte depuse. Numărul lor ajungând la 25 (cumulate). Urmează celelalte orașe din județ: Ineu – 8, Sântana – 5, Lipova – 4 , Pecica -3 și Sebiș – 2. De remarcat este că orașul Nădlac nu a depus nici un proiect în timp ce Chișineu-Criș, are un singur proiect depus. Chișineu-Criș este un oraș cu un buget mare, care își permite probabil, finanțarea multor proiecte din fonduri proprii, fiind un pol industrial destul de puternic în atragerea veniturilor la bugetul local (vezi zona industrială Nădab și fabricile din jur). Ce se întâmpla cu restul UAT-urilor și cu localitățile dezvoltate din jurul Aradului? Vladimirescu, Livada. Vă lăsăm pe voi să trageți concluziile.

Un contract pe fonduri, conține și o cofinanțare din partea UAT-ului în jur de 5-10 % din total, prin urmare UAT-urile mici nu își permit cofinanțarea pentru aceste proiecte pe fonduri europe din lipsa fondurilor proprii. N-am vrea să ne rezumăm doar la asta, și ar trebui să mai spunem, că administrația locală ar trebui ajutată și de Consiliul Județean. Atât timp cât acest lucru nu se face n-ar trebui să ne mirăm că nu suntem în stare să atragem fonduri. Noi suntem optimiști și considerăm că lucrurile trebuie schimbate cât mai repede. În administrațiile locale ar trebui realizate cursuri de atragere fondurilor europene astfel încât la anul când refacem harta lucrurile să fie mult mai colorate! 🙂

Ai nevoie de un studiu topografic?

Realizăm totul de la A la Z. Executăm măsurători de precizie înaltă, analize tehnice detaliate și oferim soluții optime în rezolvarea cât mai eficientă și rapidă a lucrărilor tale.

Contactează-ne