Birourile de cadastru și carte funciară din Județul Arad.

În România găsim informații despre fiecare imobil, teren sau construcție în baza de date digitală sau arhivele ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară). ANCPI este agenția statului care se ocupă cu gestionarea din punct de vedere tehnic și juridic al proprietăților publice și private de pe teritoriul României.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este structurată în 41 de Oficii de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), la nivel județean, iar fiecare OCPI este împărțit în mai multe Birouri de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI). Conform art.  3, alin. 2 din legea 7/1996, la nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează oficii de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI). Pe raza fiecărui județ funcționeaza mai multe BCPI-uri aflate în subordinea (OCPI).

Deasemenea conform art. 3, alin 3 din legea 7/1996, fiecare BCPI funcționează la nivelui unei circumscripții judecătorești .

Astfel în județul Arad se găsesc 5 birouri de cadastru și publicitate imobiliară, la nivelul a 5 circumsripții judecătorești.

Având în vedere că la nivel de județ, avem 78 de unități administrativ – teritoriale (UAT), avem arondate în medie un număr de 15-16 UAT-uri, fiecărui BCPI. Din punct de vedere al populației, BCPI-uri deservesc un număr de locuitori nu tocmai egal, după cum urmează:

  • Lipova – 42 953
  • Ineu – 51 897
  • Gurahont – 31 483
  • Chisineu-Criș – 55 763
  • Arad – 293 120

*conform datelor INS – Institutul Național de Statistică la nivel de 2019

Mai jos vă prezentăm o hartă a județului Arad unde se pot vizualiza UAT-urile și arondarea acestora către Birourile de Cadastru și Carte Funciară.

Astfel, ca o persoană să obțină informații cu privire la un imobil (teren sau construcție), trebuie să se adreseze biroului de cadastru și publicitate imobiliară de care aparține UAT-ul unde se află imobilul. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a dezvoltat o aplicație prin care sunt eliberate extrasele de informare online.

Extrasul de informare cuprinde informații referitoare la descrierea și identificarea imobilului, înscrieri privitoare la titularul dreptului de proprietate și la eventualele sarcini existente. Pentru obținerea acestui document este necesară realizarea unui cont în aplicație, plata fiind făcuta utilizând cardul bancar. Costul obținerii unui extras de informare este de 20 lei și eliberarea acestora este făcută imediat de către sistem pentru cărțile funciare existente în aplicația eTerra. Utilizatorul primește în format .pdf semnat digital extrasul solicitat fără a se aplica taxa de urgență. În cazul cărtilor funciare ce nu sunt convertite în aplicația eTerra, cererea înregistrata în sistem va primi un termen de 2 zile pentru soluționare.

Prin utilizarea extraselor de informare obținute online utilizatorul nu este nevoit să meargă la ghișeele OCPI pentru înregistrarea cererii și ridicarea răspunsului, evită timpul pierdut necesar realizării acestor operațiuni, plătește tariful unei cereri înregistrată cu termen normal și primeste răspunsul în câteva minute (tariful unei cereri înregistrate în regim de normal la ghiseu, în vederea eliberări unui extras de carte funciară de informare este de 25 de lei).

Fiecare extras de informare eliberat online are și un cod de verificare pentru atestarea autenticității acestuia. Verificarea extrasului de informare se va face pe site-ul ANCPI.

  • depunerea cererii pentru obținerea extrasului online poate fi făcută aici: http://epay.ancpi.ro.
  • verificarea realității informațiilor din extrasul de carte funciară pentru informare eliberat online se poate face accesând pagina de internet a ANCPI, secțiunea www.ancpi.ro/verificare

Ai nevoie de un studiu topografic?

Realizăm totul de la A la Z. Executăm măsurători de precizie înaltă, analize tehnice detaliate și oferim soluții optime în rezolvarea cât mai eficientă și rapidă a lucrărilor tale.

Contactează-ne